Bir Zindeglobal üyesi olarak Zindeglobal ile ilgili tüm faaliyetlerimi aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak uygun bir şekilde yürütmeyi kabul ediyorum:

1.Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yasal düzenlemelerine uymayı ve kanunlarında olabilecek her türlü değişikliğe uymayı kabul ediyorum.

2. Zindeglobal’ in bu resmi yönetmeliğinde ve diğer tüm yayınlarında yer alan tüm kurallara uyacağımı onaylayıp, uymaya ve her şartta bağlı kalacağımı kabul ediyorum.

3. Zindeglobal’in tüm web sitesi, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünlerini ve kazanç planını bana bağlı olan tüm grubuma ve tüm müşterilerime adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunacağım.

4. Zindeglobal ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani, siyasi görüşlerini bildirmeyeceğim ve Zindeglobal’i bunun için kullanmayacağım.

5.Müşterilerimin kayıtlarını alırken, sorularına cevap verirken saygılı ve çabuk hareket edeceğim. Ürünlerin iade ya da değiştirilmesi ile ilgili olarak Zindeglobal web sitesi, duyuru ve yayınlarındaki kuralları uygulayacağım.

6.Bir Zindeglobal üyesi olarak, Zindeglobal’in web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstleneceğim.

7.En yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik, içtenlik ve sorumluluk sergileyecek şekilde hareket edeceğim.

8.Ne şartlar altında olursa olsun, Zindeglobal ilişkilerini kullanarak Zindeglobal tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağım. Doğrudan satış yöntemini benimseyip saygı duyacağım. Herhangi bir Zindeglobal ürününü doğrudan satış ilkesinin ve yasalarının haricinde perakende olarak satmayacağım.

9.Kişisel bilgilerimi, Zindeglobal’de gizli kalmak kaydıyla (3.şahıslara paylaşmadan) dilediği gibi kullanma yetkisini veriyorum.

10. Zindeglobal’in ürün veya hizmetlerinin dışında, satış ve pazarlanması için, Zindeglobal ağını kullanmayacağım.

11. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranmaz.

12.Bütün ödemeler İnternet sitesi üzerinden kredi kartıyla ya da şirket hesabına havale şeklinde yapılır. Üçüncü şahısların şirket adına ödeme almaları yasaktır.

13. Banka hesabı başka bir şahsa ait ise primlerini bu hesaptan alacağına dair yazılı ve imzalı onay dilekçesini kayıtlı olduğu mail adresi üzerinden şirkete iletmek zorundadır.

14.Üye ve müşteri kazançları aylık (bir sonraki ayın 15’in de) yapılır.

15.Tatil günlerine denk gelen ay sonlarını ve ödeme günlerini uzatma yetkisi Zindeglobal de saklıdır.

16.Satılan ya da aracısı olduğumuz ürünlerin hastalığı önleyici, tedavi edici veya iyileştirici olduğuna dair ifadeler, Sonuç garantisi veren ifadeler, Öncesi ve sonrası resimler kullanamaz.

17.Abartılı ve doğruyu yansıtmayan gelir iddiasında bulunamaz, gelirlerin her üyenin kendi çabasıyla orantılı olduğunu açıkça söyler.

18.Şayet web sitesinde bir ürün satışa sunulmuşsa her üye, ürünlerini direkt olarak Zindeglobal’den almak zorundadır. Sponsordan ya da farklı hatlardan ürün alımı yasaktır.

19.Üye işyerleri, müşterilerine ürünlerini her zaman güncel fiyat listesinde önerilen müşteri satış fiyatı üzerinden satmalıdır. İndirim veriyorum diye fiyatı yüksek tutması yasaktır.

20.Üyeler, olası üye adaylarını toplantı ya da görüşmeye davet ederken, kasti olarak Zindeglobal ismini gizlememeli ve iş fırsatı ile ilgili yanıltıcı bilgi vermemelidir.

21.Bir üye sadece kendi misafirlerine ve üyelerine sponsorluk yapabilir.

22.Üye, diğer bir üyenin namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Zindeglobal’ e sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz.

23. Zindeglobal üyesi “aktif” çalışan olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır.

24.Üye işyerleri ürünlerinin ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez. Web sitesi, yayınlarda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Zindeglobal’in, ilgili müşteri ya da üyenin uğrayacağı tüm zararların tazmininden üye sorumludur.

25.Üye, Zindeglobal’in yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile Zindeglobal adına görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, İnternet vs de dahil) kullanamaz. Sadece Zindeglobal’in hazırladığı ve üyeleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Zindeglobal’in onayıyla kullanabilir.
26.Bir üye, diğer bir üyenin adayını çalamaz ve başka bir sponsora kaydolan üyeyi kendi grubuna geçirmek için ikna edip teşvik edemez.

27.Üye, Zindeglobal’in bordrolu personeli değildir. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye Zindeglobal adına yükümlülük altına giremez. Üye bu işi bağımsız olarak kendi adına yaptığını belirtmelidir. Aksi taktirde, müşterinin diğer üyelerin ve Zindeglobal’in uğrayacağı zararları tazminden sorumludur.

28. Zindeglobal her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir, saklayabilir ve yayınlayabilir. Üye sistemden ayrılsa dahi bu hakkı mahfuzdur.

29.Üye, Zindeglobal garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle 14 gün içerisinde değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önermelidir.

30.Üyeler, kayıt sırasında Zindeglobal ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamalı ve düzenli olarak grubunun Zindeglobal ödeme koşullarına uymalarını sağlamalıdırlar.

31.Bağımsız Üyeler, Zindeglobal adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Zindeglobal ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.

32.Üye, kaydettiği her üyenin yeni müşteriler kaydetmesini sağlamalı ve her yeni üyeyi motive ederek gerekli eğitimi vermelidir. Ayrıca, ekibinin başarılı olması için de gerekli eğitimleri alıp ekibiyle paylaşmalıdır.

33.Boşanmalarda (aynı lisansta çalışan eşler için), üyeliğin hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak üyelik bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

34. Zindeglobal, Üyenin herhangi bir kural ihlali veya etik cezası için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarını bekletme hakkını saklı tutar.

35.Tüm Prim hesaplamaları nettir. Üye vergi mükellefi ise hak ettiği prim üzerinden fatura karşılığı prim artı KDV şeklinde ödenir.

36.Tüm yasa, yönetmelik ve kurallar Üyeler tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. Üye, kendisine ve Zindeglobal’e zarar verecek hiçbir hal ve harekete girmemelidir.

37.Üye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Zindeglobal adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Ancak kendi adına ofis açabilir. Ofis dış cephe ve girişlerine Zindeglobal’in logolarını ve ismini kullanamaz.

38.Hiçbir Üye, Zindeglobal adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Zindeglobal logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.

39.Bir Üye, Zindeglobal ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Zindeglobal’in onayıyla kullanabilir.

40. Zindeglobal, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları ve değişiklikleri fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme (Yönetim Kuruluna girmiş liderleri ile karar alarak) hakkına sahiptir.

41.Hiçbir Üye, Zindeglobal ürünlerini ve yayınlarını perakendede satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil diğer internet sitelerinden satamaz, tanıtım yapamaz ve gösteremez. (İnternet site çalışmalarını şirketten onay alarak yapabilirsiniz.) Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.

42.Üye, Zindeglobal’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Kendisinin her türlü haberleşme aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır. (Bağımsız Üye, Bağımsız Disbritör gibi).

43.Zinde Global tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, fotoğrafları, görselleri, müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Zindeglobal’in onayıyla mümkün olabilir.

44. Zindeglobal ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.

45.Bir Üyenin ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna alt ekibinin bağlanmasına neden olur.

46.Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Zindeglobal ilgili sponsoru (etik kurulunun vereceği kararla) en az altı ay süreyle veya süresiz olarak üyelikten çıkarabilir.

47.Bir üyenin, şirket ve şirket çalışanlarına ve Zindeglobal Üyelerine yönelik olarak twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazdığının, saygısız ifadelerde bulunduğunun, keza e-mail yolu ile de bu tarz yazılar yazdığının tespiti halinde ilgili üyenin üyeliği (etik kurulunun vereceği karar dahilinde) iptal edilir. Zindeglobal yerli ve milli bir şirket olması ve milli manevi değerlerimize önem vererek her türlü dedikoduyu hoş karşılamamaktadır.

Sponsor link aracılığıyla yapılan kayıtlarda Zindeglobal Üye sorumluluklarına ve yönetmelik kurallarına uygun şekilde davranması zorunludur. Yeni Üyeler ile yapılacak olan ilk iletişimde kurallara uyulmadığının (hakaret, saygısızlık vs.) tespiti halinde, Zindeglobal Disiplin Kurulu tarafından sözlü olarak uyarılacaktır. Zindeglobal, dilerse (etik kurulunun vereceği karar dahilinde) sözlü uyarı yerine üyenin üyeliğini en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

Kapat
Kapat
Başlangıç
Menü
0 Favorilerim
0 Sepetim
Kapat

Sepetim

Alışveriş sepeti boş!

Alışverişe devam